Letselschade kan inderdaad gebeuren bij het spelen van hockey. Aangezien alle hockeyleden bij de federatie zijn aangesloten, is een aanvullende verzekering mogelijk. 

 

 1. Indien er getuigen waren van het ongeval, vraag hen een verklaring te maken met vermelding van hun naam en volledig adres (dit kan een medespeler, trainer, scheidsrechter,… zijn).  Hun verklaring kan je ook meesturen. Vul nadien de rest van het aangifteformulier zo volledig mogelijk in.
 2. Download de ongevalsaangifte door op een van de 2 onderstaande links te klikken:
 3. Vul de formulieren in
  • Het Nr federale lidkaart kan je terugvinden in de Hockey Belgium app, onder het tabblad Bond, spelerspas (CD…..) of is ook terug te vinden in Twizzit, onder lidmaatschap. Indien je het niet kan terugvinden, stuur dan een mail naar de club.
  • Benaming van de club : Royal Baudouin Hockey Club  – Kalenbergstraat 85, 1700 Dilbeek 
  • Clubverantwoordelijke : Valérie Vermeylen
  • e-mail :Valerie@baudouinhockey.be  
 4. Wij vragen om steeds de club op de hoogte te stellen van een aangifte van ongeval, via e-mail naar het hierboven vermelde adres, met een korte omschrijving van de feiten.
 5. Stuur het document samen met het medisch attest binnen 8 (acht) dagen na het ongeval via post op  naar Charles Rogierplein 11 - 1210 Brussel of het ingevulde formulier dient uiterlijk 8 dagen na het ongeval – samen met het volledig ingevulde medische getuigschrift – verstuurd te worden naar PCI.aangifte-constat@belins.be 
 6. Nadien ontvangen jullie een ontvangstmelding van Belfius met referte van jullie schadedossier.
 7. Betaal de dokters- en ziekenhuisrekeningen. 
 8. Bewaar alle documenten met betrekking tot de behandeling en de voorgeschreven medicatie.
 9. Stuur alle documenten naar de onderlinge verzekeringsmaatschappij.
 10. Nadat u door de mutualiteit bent terugbetaald, stuurt u alle facturen naar Belfius met de afrekening van de mutualiteit.
 11. Belfius op de hoogte houden van de evolutie van het letsel (verergeringen, verlenging van de invaliditeitsperiode, herstel...) door de medische attesten op te sturen. 

Bewaar alle documenten die betrekking hebben met de verkregen medische zorgen, geneesmiddelen of andere medische kosten.  De verzekering lichamelijke ongevallen zal vergoeden na tussenkomst van andere verzekeringsorganismen zoals bvb het ziekenfonds, hospitalisatieverzekering,… 

Voor medische en extra kosten is er tevens een franchise van 25 EUR per ongeval.