Lidgelden 2023-2024 Reguliere outdoor competitie

Basis

Lidgelden  voor het seizoen 2023-2024 zijn afhankelijk van de categorie van het lid volgens onderstaande tabel.

Categorie

Geboorte

jaar

Bijdrage BKHB Lidgeld Royal Baudouin

Totaal

 Eerste Ploeg

(Extra training)

U04 2020 29,30 € 275,70€ 305 €  
U05 2019 29,30 € 275,70€ 305 €  
U06 2018 29,30 € 275,70€ 305 €  
U07 2017 29,30 € 425,70 € 455 €  
U08  2016 29,30 € 425,70 € 455 €  
U09 2015 29,30 € 475,70 € 505 €  
U10 2014 29,30 € 475,70 € 505 €  
U11 2013 29,30 € 475,70 € 505 €  
U12 2012 41,00 € 464,00 € 505 €  
U14  2011-2010 41,00 € 494,00 € 535 €  +75 €
U16 2009-2008 41,00 € 494,00 € 535 €  
U19 2007-2006-2005 41,00 € 494,00 € 535 €  
           
OpenLeague   65,65 € 264,35 € 405 €  
 • Dames/Heren
 • Mineurs
  65,65 € 264,35€ 405 €  
Gents & Ladies   <1988 65,65 € 339,35 € 405 €  
Trimhockey <1988 65,65 € 239,35 € 305 €  
Niet-spelend lid       50 €  
Nationale scheidrechter       0 €  
           
Korting 2 spelers       - 15 €  
Korting 3 spelers       - 25 €  
Korting meer dan 3 spelers       - 35 €  
           
           
Stopzetting na 30/6          200 €  

Kortingen

Korting voor meerdere leden van dezelfde familie

Als meerdere leden van hockey binnen dezelfde familie zijn, wordt een korting toegekend

 • Voor 2 leden : 15€
 • Voor 3 leden : 25€
 • Voor 4 leden of meer : 35€

Extra Kosten (Laattijdige betaling)

Om toegang te verkrijgen tot de installaties, is het noodzakelijk dat de lidgelden worden gestort voor 15 september 2023. Vanaf 15 september 2023 zal bij de ingang van het veld een controle plaatsvinden.

Als de betaling niet voor eind september 2023 is uitgevoerd, wordt er op 1 oktober 2023 nog een toeslag van 100€ in rekening gebracht per lidgeld.

Betaling

Voor de aanvang van het seizoen ontvangt elke familie het overzicht van het te betalen lidgeld voor het volgend seizoen. Sinds de overschakeling naar Twizzit wordt het dan ook mogelijk om onmiddellijk te betaling elektronisch uit te voeren.

Dit brengt veel gebruiksgemak voor de leden omdat er geen informatie dient overgeschreven te worden.

Tevens wordt onmiddellijk de betaling verwerkt en wordt de status van het lidmaatschap onmiddellijk aangepast.

Betalingen in contant worden niet aanvaard.

Betalingsplan

Indien u een betalingsplan wenst, gelieve een email te sturen : Fanny@baudouinhockey.be

Premies mutualiteiten en fiscale attesten sportstages

Het is mogelijk om een deel van jullie lidgelden terugbetaald te krijgen via jullie mutualiteit. Gelieve daarvoor met het document van de mutualiteit naar het secretariaat te komen en deze te laten ondertekenen. Dit kan na betaling van de lidgelden.

Fiscale attesten kunnen enkel uitgereikt worden bij het volgen van sportstages via valerie@baudouinhockey.be 

 

 

Wat dekt de inschrijving

De inschrijving dekt:

 • Kosten aangaande de KBHB (inschrijving, verzekering, ...).
 • Trainingen outdoor
 • Wedstrijden
 • Top Hockey

Het lidgeld dekt volgende punten NIET:

 • kosten aangaande het indoor seizoen (winter)
 • Inschrijving en deelname aan interne en externe toernooien.

Het niet betalen van de lidgelden kan leiden tot het uitsluiten voor de trainingen en de matchen

Laattijdige stopzetting - Automatische verlenging

Bij hockey wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Deze ploegsport wordt typisch verschillende jaren na elkaar beoefend. 

Wil je toch stoppen met spelen? Dat kan, maar de volgende regels zijn van toepassing: 

 • Wil je tijdens het jaar stoppen, dan kom je gewoon niet meer spelen. In geen geval wordt je lidgeld teruggestort. Hou er rekening mee dat je met je beslissing algauw een hele ploeg in de problemen kan brengen. Probeer minstens tot het einde van het seizoen mee te spelen. 
 • Je kan je enkle uitschrijven via het formulier http://baudouinhockey.be/index.php?oid=29440&pid=81236 . Een email of bericht ergens opsturen volstaat niet.
 • Op het einde van het seizoen kan je je uitschrijven via http://baudouinhockey.be/index.php?oid=29440&pid=81236 Dit moet gebeuren voor  30/6/2023. Daarna wordt je meegenomen het opmaken van de verschillende ploegen. 
 • Beslis je toch om te stoppen na 30/6 maar voor het begin van het volgend seizoen, dan is het mogelijk dat de Club jou een extra boete aanrekent voor de gevolgen van je laattijdige beslissing. Bovendien kan de Club ook weigeren om je uit te schrijven bij de HockeyBond.
 • Een uitschrijving wodt automatisch geweigerd worden als er nog openstaande schulden bestaan bij de Club.
 • De ledenbijdrage wordt in geen enkel geval, ook niet in geval van vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap of overmacht in de meest ruime zin (o.a. ziekte, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, …), terugbetaald

Dilbeekse Participatiepas

Vanaf 2015 stapten ook alle Dilbeekse verenigingen, erkend door de jeugd- en de sportraad, mee in het participatieverhaal! Dit is nu ook het geval voor de Baudouin hockey Club. 

Met de participatiepas betaalt men tot 80% minder!

Er zijn twee voorwaarden voor het verkrijgen van een participatiepas: inwoner zijn van Dilbeek en een bescheiden inkomen hebben.

Men kan dit bewijzen door:

 • het bewijs van het ziekenfonds van de verhoogde tegemoetkoming (het vroegere OMNIO-statuut)
 • of met het meest recente aanslagbiljet van de belastingen
 • of met een bewijs collectieve schuldenregeling