NL
FR

Royal Baudouin Hockey Club zet zich volledig en zonder voorbehoud in voor het welzijn van haar clubleden, haar sporters en hun ouders, haar trainers, haar bestuurders en alle andere vrijwilligers, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, een handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand. 

Sport wordt in onze club georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.

Het clubbestuur doet er alles aan om van onze club een plaats te maken waar je veilig kan sporten, waar je plezier kan maken, en waar iedereen zich echt thuis kan voelen. We vinden het belangrijk dat iedereen graag in onze club komt, en zich hier goed in zijn/haar vel voelt.   

Pesterijen, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst (seksueel) gedrag, agressie en/of geweld worden niet getolereerd

Heb jij iets gezien of meegemaakt dat jou een vervelend gevoel gegeven heeft, iets dat je zorgen baart, iets dat jij ongepast vindt, iets dat niet door de beugel kan?  

Meld het ons!  

Onze vertrouwenspersoon staat voor jou klaar.  Hij is de aanspreekpersoon voor iedereen die vragen of klachten heeft in verband met ongepast en/of grensoverschrijdend (seksueel) gedrag.  Hij zal altijd naar je verhaal luisteren en zal samen met jou bespreken wat er kan of moet gebeuren.

Elke melding wordt met maximale discretie behandeld.  

Contactgegevens: vertrouwenspersoon@baudouinhockey.be 

 

Grensoverschrijdend gedrag kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, en gedrag kan derhalve op verscheidene manieren een welbepaalde grens overschrijden.  De algemene grenzen binnen onze club zijn helder afgelijnd en beschreven in onze 10 geboden, of nog in de gedragscode die je ook op onze website terugvindt.  We verwachten dat iedereen die - in welke hoedanigheid dan ook - onze club bezoekt, deze gedragscode onderschrijft voor zichzelf en uitdraagt naar anderen.  

Binnen onze club hebben we een ook specifiek charter gecreëerd voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.  Dit gelet op de schade die dergelijk gedrag kan veroorzaken aan slachtoffers, maar ook aan plegers, andere betrokkenen, en aan de club als veilige sportomgeving. Al onze bestuursleden en sportbegeleiders (trainers, coaches, ...) wordt gevraagd om een specifieke gedragscode rond seksueel grensoverschrijdend gedrag te ondertekenen, en daarmee ook een actieve rol te spelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te bannen uit onze sportclub.  

Ook sporters en hun ouders wordt gevraagd om elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag te melden aan de club API. 

Het vermoeden van plegen van grensoverschrijdend gedrag zal leiden tot een interne tuchtprocedure.  Deze bestaat uit het voeren van een discreet, intern en objectief onderzoek en een opvolging door de raad van bestuur.   

Het vaststellen van plegen van grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot een schorsing en/of een schrapping van inschrijving in onze club. 

Indien nodig worden externe instanties (hockeyfederatie, politie, gerecht, ...) betrokken. 

De verschillende gedragscodes, alsook de werking van de API wordt verder toegelicht in onderstaande documenten: 

  • Informatie API voor spelers (leden >16 jaar)  ( in opmaak)
  • Informatie API voor ouders (leden <16 jaar)  ( in opmaak)
  • Werking API  ( in opmaak)
  • Gedragscode bestuurders  ( in opmaak)
  • Gedragscode trainers  ( in opmaak)
  • Gedragscode spelers  ( in opmaak)
  • Clubcharter (seksueel) grensoverschijdend gedrag  ( in opmaak)
  • Tuchtprocedure (seksueel) grensoverschrijdend gedrag  ( in opmaak)
Sponsors
Nieuws
Umpire Academy 2023- Silver !
De Vlaamse hockeyfederatie heeft een aantal initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat Hoc
Umpire Academy 2022 - Brons
De Vlaamse hockeyfederatie heeft een aantal initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat Hoc
Outfit
1. De shirt, rokje, short en kousen hebben allen hetzelfde logo van de Royal Baudouin Hockey Club.
Spelregels
Hoewel de basisregels van de hockey gemakkelijk te begrijpen zijn, wordt ook een beslissing van de s
Refereeing at the Baudouin
Arbitragecel op Baudouin Om het reilen en zeilen van de club te blijven verbeteren, heeft de arbitr

© website powered by Twizzit.com