Grensoverschrijdend gedrag kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, en gedrag kan derhalve op verscheidene manieren een welbepaalde grens overschrijden.  De algemene grenzen binnen onze club zijn helder afgelijnd en beschreven in onze 10 geboden, of nog in de gedragscode die je ook op onze website terugvindt.  We verwachten dat iedereen die - in welke hoedanigheid dan ook - onze club bezoekt, deze gedragscode onderschrijft voor zichzelf en uitdraagt naar anderen.  

Binnen onze club hebben we een ook specifiek charter gecreëerd voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.  Dit gelet op de schade die dergelijk gedrag kan veroorzaken aan slachtoffers, maar ook aan plegers, andere betrokkenen, en aan de club als veilige sportomgeving. Al onze bestuursleden en sportbegeleiders (trainers, coaches, ...) wordt gevraagd om een specifieke gedragscode rond seksueel grensoverschrijdend gedrag te ondertekenen, en daarmee ook een actieve rol te spelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te bannen uit onze sportclub.  

Ook sporters en hun ouders wordt gevraagd om elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag te melden aan de club API. 

Het vermoeden van plegen van grensoverschrijdend gedrag zal leiden tot een interne tuchtprocedure.  Deze bestaat uit het voeren van een discreet, intern en objectief onderzoek en een opvolging door de raad van bestuur.   

Het vaststellen van plegen van grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot een schorsing en/of een schrapping van inschrijving in onze club. 

Indien nodig worden externe instanties (hockeyfederatie, politie, gerecht, ...) betrokken. 

De verschillende gedragscodes, alsook de werking van de API wordt verder toegelicht in onderstaande documenten: 

  • Informatie API voor spelers (leden >16 jaar)  ( in opmaak)
  • Informatie API voor ouders (leden <16 jaar)  ( in opmaak)
  • Werking API  ( in opmaak)
  • Gedragscode bestuurders  ( in opmaak)
  • Gedragscode trainers  ( in opmaak)
  • Gedragscode spelers  ( in opmaak)
  • Clubcharter (seksueel) grensoverschijdend gedrag  ( in opmaak)
  • Tuchtprocedure (seksueel) grensoverschrijdend gedrag  ( in opmaak)