Lidgelden 2024-2025 Reguliere outdoor competitie

Basis

Lidgelden  voor het seizoen 2024-2025 zijn afhankelijk van de categorie van het lid volgens onderstaande tabel.

Categorie

Geboorte

jaar

Bijdrage BKHB Lidgeld Royal Baudouin

#

trainingen

Wedstrijden in competitie

Totaal

U04 (Mini-kids) 2021 29,30 € 275,70€ 1

Neen

305 €
U05 (Mini-kids) 2020 29,30 € 275,70€ 1 Neen 305 €
U06 (Mini-kids) 2019 29,30 € 275,70€ 1 Neen 305 €
U07 2018 34,00 € 425,70 € 2 Ja 455 €
U08  2017 34,00 € 425,70 € 2 Ja 455 €
U09 206 34,00 € 475,70 € 2 Ja 505 €
U10 2015 34,00 € 475,70 € 2 Ja 505 €
U11 2014 34,00 € 475,70 € 2 Ja 505 €
U12 2013 34,00 € 464,00 € 2 Ja 505 €
U14*  2012-2011 47,00 € 494,00 € 2 Ja 535 €
U16* 2010-2009 47,00 € 494,00 € 2 Ja 535 €
U19* 2008-2007-2006 47,00 € 494,00 € 2 Ja 535 €
             
OpenLeague   74,50 € 264,35 €   Ja 405 €
 • Dames/Heren
 • Mineurs
>2006 74,50 € 264,35€ 2 Ja 405 €
Gents & Ladies   <1988 74,50 € 339,35 € 1 Ja 405 €
Trimhockey <1988 13,50 € 239,35 € 1 Neen  305 €
Niet-spelend lid       - - 50 €
Nationale scheidrechter           0 €
             
Korting 2 spelers       - - - 15 €
Korting 3 spelers       - - - 25 €
Korting meer dan 3 spelers       - - - 35 €
             
             
Stopzetting na 30/6       - -    200 €

 

*

U14 tot U19: De hockeybijdrage omvat 2 trainingen per week.  Optioneel kan ingeschreven worden voor een derde training, op voorwaarde dat de aanwezigheid op
de reguliere trainingen minstens 80% bedraagt. De inschrijving voor deze 3e training bedraagt 89 €. voor het volledige seizoen en wordt verrekend via een afzonderlijke factuur

Kortingen

Korting voor meerdere leden van dezelfde familie

Als meerdere leden van hockey binnen dezelfde familie zijn, wordt een korting toegekend

 • Voor 2 leden : 15€
 • Voor 3 leden : 25€
 • Voor 4 leden of meer : 35€

Extra Kosten (Laattijdige betaling)

Om toegang te verkrijgen tot de installaties, is het noodzakelijk dat de lidgelden worden gestort voor 01 september 2024. Vanaf 15 september 2024 zal bij de ingang van het veld een controle plaatsvinden.

Als de betaling niet voor 30 september 2024 is uitgevoerd, wordt er op 1 oktober 2025 nog een toeslag van 100€ in rekening gebracht per lidgeld.

Betaling

Voor de aanvang van het seizoen ontvangt elke familie het overzicht van het te betalen lidgeld voor het volgend seizoen. Sinds de overschakeling naar Twizzit wordt het dan ook mogelijk om onmiddellijk te betaling elektronisch uit te voeren. 

Dit brengt veel gebruiksgemak voor de leden omdat er geen informatie dient overgeschreven te worden.  Tevens wordt onmiddellijk de betaling verwerkt en wordt de status van het lidmaatschap onmiddellijk aangepast.

Betalingen in contant worden niet aanvaard.

Betalingsplan

Indien u een betalingsplan wenst, gelieve een email te sturen : Fanny@baudouinhockey.be

Premies mutualiteiten en fiscale attesten sportstages

Het is mogelijk om een deel van jullie lidgelden terugbetaald te krijgen via jullie mutualiteit. Gelieve daarvoor met het document van de mutualiteit naar het secretariaat te komen en deze te laten ondertekenen. Dit kan na betaling van de lidgelden.

Fiscale attesten kunnen enkel uitgereikt worden bij het invullen van een specifiek formulier dat beschikbaar wordt gemaakt na het verstrijken van een fiscaal jaar.

 

Wat dekt de inschrijving

De inschrijving dekt:

 • Kosten aangaande de KBHB (inschrijving, verzekering, ...) en VHL (Vlaamse Hockey Liga)
 • Trainingen outdoor volgens trainingrooster 2024-2025
 • Wedstrijden
 • Top Hockey
 • Voor sommige ploegen professionele coach vergoedingen voor Nationale scheidsrechters

Het lidgeld dekt volgende punten NIET:

 • kosten en inschrijving voor het indoor seizoen (winter)
 • Inschrijving en deelname aan interne en externe toernooien.
 • Het uniform om wedstrijden te spelen
 • Kosten gelinkt aan Be Gold trainingen 

Het niet betalen van de lidgelden kan leiden tot het uitsluiten voor de trainingen en de matchen

De club is niet verantwoordelijk voor afgelastingen van trainingen en wedstrijden in geval van overmacht (sneeuw, vriesweer, pandemie, …). Indien mogelijk, zal Baudouin een alternatief aanbieden.

Vrijwilligerswerk

De lidgelden van de verschillende spelers laat ons niet toe om álle activiteiten en rollen binnen de club te dekken. Dit is niet alleen financieel maar ook gebrek aan beschikbare mensen.

Elke ploeg moet beschikken over een manager , een coach, een trainer en één of twee scheidsrechters. Daarna zijn af en toe nog handjes nodig bij het onderhoud van het veld en omgeving.

We hebben ook vastgesteld dat de leden die dit extraatje doen voor de ploeg of de club, de club op zich ook beter bijdragen tot de familiale sfeer die we nastreven!

Laattijdige stopzetting - Automatische verlenging

Bij hockey wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Deze ploegsport wordt typisch verschillende jaren na elkaar beoefend. 

Wil je toch stoppen met spelen? Dat kan, maar de volgende regels zijn van toepassing: 

 • Wil je tijdens het jaar stoppen, dan kom je gewoon niet meer spelen. In geen geval wordt je lidgeld teruggestort. Hou er rekening mee dat je met je beslissing algauw een hele ploeg in de problemen kan brengen. Probeer minstens tot het einde van het seizoen mee te spelen. 
 • Je kan je enkle uitschrijven via het formulier http://baudouinhockey.be/index.php?oid=29440&pid=81236 . Een email of bericht ergens opsturen volstaat niet.
 • Op het einde van het seizoen kan je je uitschrijven via http://baudouinhockey.be/index.php?oid=29440&pid=81236 Dit moet gebeuren voor  30/6/2023. Daarna wordt je meegenomen het opmaken van de verschillende ploegen. 
 • Beslis je toch om te stoppen na 30/6 maar voor het begin van het volgend seizoen, dan is het mogelijk dat de Club jou een extra boete aanrekent voor de gevolgen van je laattijdige beslissing. Bovendien kan de Club ook weigeren om je uit te schrijven bij de HockeyBond.
 • Een uitschrijving wodt automatisch geweigerd worden als er nog openstaande schulden bestaan bij de Club.
 • De ledenbijdrage wordt in geen enkel geval, ook niet in geval van vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap of overmacht in de meest ruime zin (o.a. ziekte, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, …), terugbetaald

Dilbeekse Participatiepas

Vanaf 2015 stapten ook alle Dilbeekse verenigingen, erkend door de jeugd- en de sportraad, mee in het participatieverhaal! Dit is nu ook het geval voor de Baudouin hockey Club. 

Met de participatiepas betaalt men tot 80% minder!

Er zijn twee voorwaarden voor het verkrijgen van een participatiepas: inwoner zijn van Dilbeek en een bescheiden inkomen hebben.

Men kan dit bewijzen door:

 • het bewijs van het ziekenfonds van de verhoogde tegemoetkoming (het vroegere OMNIO-statuut)
 • of met het meest recente aanslagbiljet van de belastingen
 • of met een bewijs collectieve schuldenregeling