Hoewel de basisregels van de hockey gemakkelijk te begrijpen zijn, wordt ook een beslissing van de scheidrechter af en toe in vraag gesteld.  Daarom maken we de spelregels gemakkelijk raadpleegbaar. 

Hoedanook, de beslissing van de scheidsrechter(s)  wordt best gevolgd om een zo fijn mogelijke match te hebben. 

 

Klik op "rules" om toegang te krijgen tot de documenten.