Eens per jaar kunnen de fiscale attesten worden opgemaakt. Dit geldt alleen voor de gevolgde stages tijdens het voorbije fiscaal jaar. 

U zal daarvoor een formulier moeten invullen die alle informatie zal bevatten die nodig is om een geldig fiscaal attest op te maken.  

Het gaat om de

  • volledige identiteit van het kind (inclusief Nationaal nummer) 
  • volledige identiteit van de ouder die het kind ten laste heeft (inclusier her nationaal nummer) 
  • officiële adressen 
  • Tot 4 periodes : begindatum, einddatum, bedrag en aantal gevolgde dagen. 

Het is de verantwoordelijkheid van de club om na te gaan of de stage villedig betaald werd en de stage werd gevolgd. 

Eens het document is aangemaakt, zal het ter beschikking worden gesteld binnen twizzit. 

Het kunnen afleveren van fiscale attesten is enkel mogelijk indien Baudouin Hockey Club herkend wordt als sportclub door de gemeente Dilbeek.

Die aanvraag moet jaarlijks gebeuren.