Onze hockeysport bloeit, net als onze club.

Baudouin Hockey Club is de afgelopen jaren een nieuwe weg ingeslagen met een sportief project waarin onze jeugdschool een sleutelrol speelt. Op deze manier willen we wekelijks jonge spelers en speelsters de kans geven om zich op sportief en menselijk vlak te ontwikkelen. Jullie enthousiasme toont dat wij op de goede weg zijn!

Maar iedereen zal ook wel vastgesteld hebben dat onze infrastructuur een grote inhaalbeweging moet maken. Ons hockeyveld is tot op de draad versleten.

Wij hebben de afgelopen weken al heel wat mensen kunnen op de hoogte brengen, onder meer op onze einde seizoens BBQ eind mei, van onze plannen om een nieuw waterbased hockeyveld èn een volledig nieuw half-hockeyveld aan te leggen. De werken zullen op het einde van het seizoen 2021-2022 aanvangen. Met dit ambitieus project zorgen we ervoor dat onze spelers en speelsters in ideale omstandigheden hun favoriete hobby kunnen uitoefenen en maken we onze club helemaal future-proof.

Aan dit alles hangt uiteraard een serieus kostenplaatje. Wij zullen dit financieren door een combinatie van onze spaarcentjes, subsidies en een banklening maar dit volstaat niet gelet op de omvang van de investering die oploopt tot 750.000 €. Daarom willen we graag op jullie beroep doen om ook zelf mee te bouwen aan onze club, als investeerder, via de Winwinlening.

In bijgevoegde folder vindt u alle details. In kort komt het erop neer dat u mee investeert in onze club voor een bedrag waar u zich comfortabel bij voelt: elk jaar krijgt u bruto 3,5% van het geïnvesteerde bedrag uitbetaald via een combinatie van Baudouin-rente (1%) en belastingskrediet (2,5%). Dat is alvast een pak interessanter dan het klassieke spaarboekje! Jaarlijks betaalt de club u terug waardoor u na tien jaar uw geïnvesteerd bedrag integraal terug hebt. Op deze manier hopen we een bedrag van 300.000 € te verzamelen.

Ik doe mee!

 

Heeft u wat spaargeld dat niets opbrengt op de bank, zijn er ouders of grootouders die de hockeydroom van hun kinderen of kleinkinderen graag mee willen helpen realiseren, laat het ons dan zeker weten!

Status op 4 juli 2021